Up next


Nu puterea și minciuna vor duce la ce ai nevoie

2 Vizualizari
admin
0
Data publicare : 03 Feb 2021 / In Other

https://www.facebook.com/pcalistrat/
www.calistrat.ro
⚡️Activează notificările dând click pe clopoțel
Din Imparatia Domnului


Vă mai spun iarăşi, că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pămînt să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde sînt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sînt şi Eu în mijlocul lor.Matei 18:19, 20
Nu puterea și minciuna vor duce la ce ai nevoie
Rugaţi-vă neîncetat. 1 Tesaloniceni 5:17


Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră:căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile, ştie care este năzuinţa Duhului; pentrucă El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu. Romani 8:26, 27

Ci tu, cînd te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa, şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. Cînd vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgînii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. Matei 6:6, 7
Nu puterea și minciuna vor duce la ce ai nevoie
Adevărat vă spun, că orice veţi lega pe pămînt, va fi legat în cer; şi orice veţi deslega pe pămînt, va fi deslegat în cer. Vă mai spun iarăş, că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pămînt să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde sînt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sînt şi Eu în mijlocul lor. Matei 18:18, 19, 20

,,Adevărat vă spun că, dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia; ci chiar dacă aţi zice muntelui acestuia: ,Ridică-te de aici, şi aruncă-te în mare,` se va face. Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi. Matei 21:21, 21D, 22

Căci valurile morţii mă înconjuraseră, şivoaiele nimicirii mă înspăimîntaseră; legăturile mormîntului mă înconjuraseră, laţurile morţii mă prinseseră. În strîmtoarea mea, am chemat pe Domnul, am chemat pe Dumnezeul meu; din locaşul Lui, El mi -a auzit glasul, şi strigătul meu a ajuns la urechile Lui. 2 Samuel 22:5-7
Nu puterea și minciuna vor duce la ce ai nevoie

#parintele calistrat calistrat chifan vladiceni iasi imparatia domnului #din imparatia domnului #imparatia lui dumnezeu #din imparatia lui dumnezeu #calistrat #predici 2019 #predica 2019 calistrat
Vezi mai multe
0 Comments sort Sortare dupa

Facebook Comments

Up next